Saghalehops med sine to halevedheng, som er 4–6 ganger så lange som brede, er vår vanligste strandlevende hoppekreps. Den fins i hele landet og er blant de første til å kolonisere nyetablerte vannforekomster.

Nøkkelkarakterer

Saghalehops Eucyclops serrulatus har en middels slank kropp og med to halevedheng (furca) som er 4–6 så lange som brede. Hos populasjoner som er fanget tidlig på våren kan det hende at halevedhengene er lengre. På utsiden av begge halevedhengene er det en tett rad av kraftige tenner. Det siste antenneleddet mangler små tenner og er glatt. Fargen er mer eller mindre mørk oliven med islett av grønt.

Hunn: Lengde 0,8–1,5 mm

Hann: Lengde 0,6–0,8 mm

Økologi og utbredelse

Saghalehops er vår vanligste strandlevende hoppekreps og er funnet i hele 43 % av lokalitetene. Den er utbredt i hele landet fra havnivå og opp til høyfjellet (1486 moh.). Flest funn er gjort <300 moh., men også >1000 moh. er den funnet i en høy andel av lokalitetene. Den er en predator/griper som er vanlig i vegetasjonen i alt fra små pytter til inne i strandsonen til våre største innsjøer. Den har en vid toleranse med hensyn til både pH (4,0–9,9) og ledningsevne (0,4–957 mS/m), og er blant de første til å kolonisere nyetablerte vannforekomster.

Forvekslingsarter