Arten er mest vanlig tidlig om våren og på seinhøsten. Da finner vi den både i små næringsrike dammer og pytter, like gjerne som inne i strandsonen til større innsjøer. Den har vanligvis en lys gul eller oransje farge.

Nøkkelkarakterer

Med tanke på utseendet er vilterhops Cyclops strenuus en god representant for slekten Cyclops sp. Den kan minne om vingehops, men skiller seg ved denne ved at de to siste brystsegmentene ikke har samme markerte vingeform. Halevedhengene hos de to artene har omtrent samme lengde, og er kortere enn hos dypvannshops Cyclops abyssorum og vinterhops Cyclops insignis. Et annet sikkert kriterium som skiller arten fra vingehops, er de to børstene som sitter festet ved basissegmentet til det 4. beinparet, som er mye tynnere hos vilterhops. Vilterhops har vanligvis en lys gul eller oransje farge.

Hunn: Lengde 1,2–2,3 mm

Hann: Lengde 1,1–1,8 mm

Økologi og utbredelse

Vilterhops forekommer både pelagisk og i litoralsonen og er funnet i ca 3 % av vannforekomstene, alle under 500 moh. Den svømmer rundt med hastig, hoppende bevegelser, noe som har gitt opphavet til det norske navnet. Nesten alle funn stammer fra Sør-Norge, men i forbindelse med forskningskampanjen i 2013 ble den registrert i to dammer i Lofoten/Vesterålen. De fleste funnene er gjort i små dammer og pytter (<0,01 ha), men særlig om våren kan den påtreffes i strandsonen til større innsjøer. Den er assosiert med nøytrale (pH 6,0–8,0), elektrolyttrike lokaliteter (>7,0 mS/m) og kan leve i ekstremt næringsrike dammer. Siden arten er vanlig tidlig om våren og seinhøstes, er den underrepresentert i datagrunnlaget.

Forvekslingsarter