Skrevehops er en av våre minste hoppekreps som kun er funnet i et fåtall vegetasjonsrike dammer på sørøstlandet. I Mellom-Europa er den en vanlig art.

Nøkkelkarakterer

Skrevehops Microcyclops varicans er den eneste arten i Norge tilhørende slekten Microcyclops sp. Navnet har den fått grunnet det sprikende utseendet til 4. benpar. Den kan ligne på tofargehops Cryptocyclops bicolor ved at den har en relativt kort og tett kroppsfasong. Hos begge disse artene sitter børsten på halevedhengene nær enden. Opprinnelig var de to artene plassert til samme slekt. Siste brystsegment er mer fremtredende og siste benpar (p5) er mer fremskutt hos skrevehops sammenlignet med hva som er tilfelle hos tofargehops. Antennene hos skrevehops og tofargehops har respektive 12 og 11 ledd. Fargen er hvitaktig med et svakt anstrøk av rødt eller gult.

Hunn: Lengde 0,6–0,9 mm

Hann: Lengde 0,6 mm

Økologi og utbredelse

I følge G.O. Sars ble denne rovformen/griperen kun funnet i vegetasjonsrike dammer i nærheten av Oslo. Siden er det kun gjort et fåtall funn på sørøstlandet, alle i lavlandet (<150 moh.) og i lokaliteter med pH i underkant av 7,0. I følge Einsle (1993) er skrevehops vidt utbredt i mellom-Europa. Arten blir trolig lett oversett på grunn av størrelsen.

Forvekslingsarter