Relikthops er en sann pelagisk form, og som navnet tilsier er den en istidsrelikt der de fleste funnene er gjort i Haldensvassdraget. Forkroppen mangler vinger og den er gjennomsiktig med et islett av en svak grå eller blå farge.

Nøkkelkarakterer

Kroppen til relikthops Cyclops lacustris er relativt slank, og den kan skilles fra sine nærmeste slektninger ved at bakre del av forkroppen (cephalothorax) ikke har antydning til vinger. De to halevedhengene har omtrent samme lengde som hos vingehops Cyclops scutifer og vilterhops Cyclops strenuus, men skiller seg noe fra disse artene ved at de to grenene er noe mer sprikende. Relikthops er gjennomsiktig med islett av en svak grå eller blå farge.

Hunn: Lengde 1,5–2,1 mm

Hann: Lengde 1,3 mm

Økologi og utbredelse

G.O. Sars fant relikthops i to innsjøer i Norge, henholdsvis Tyrifjorden og Mjøsa. I dag er den forsvunnet fra Tyrifjorden men er fortsatt i Mjøsa som ligger sentralt på øslandet, 123 moh. I de seinere årene er den også blitt registrert på norsk side i Store Le samt i fire innsjøer i Haldensvassdraget. Relikthops er en sann pelagisk form, og som navnet tilsier er den en istidsrelikt.

Forvekslingsarter