Med sin brede kropp og korte halevedheng kan vestlandshops Speocyclops demetiensis minne om en harpactoide. I Skandinavia er denne arten kun funnet i en dam på Nord-Vestlandet.

Nøkkelkarakterer

Arter tilhørende denne slekten kan utseendemessig minne om en harpactoide. Antennene til vestlandshops Speocyclops demetiensis er veldig korte og består av 11 ledd. Det brede utseendet skyldes en kombinasjon av at siste benpar (p5) henger sammen med, og ser ut som en forlengelse av, brystsegmentet. I tillegg er kjønnssegmentet også bredt. Bakkroppsvedhengene er korte.

Hunn: Lengde 0,6–0,8 mm

Hann: Lengde 0,5 mm

Økologi og utbredelse

Vestlandshops er den eneste arten tilhørende denne slekten som ikke lever i huler eller grunnvann. I Skandinavia er den kun blitt funnet i en dam på Nordvestlandet. Vi vet ellers lite om artens økologi. Selv om den aktuelle funnlokaliteten ble prøvetatt gjennom hele året, ble arten kun registrert i august.