Langhalehops er lett gjenkjennbar ved at den har to ekstremt lange bakkroppsvedheng som mangler små tenner langs utsiden. Den er vurdert som svært forsuringsfølsom.

Nøkkelkarakterer

Langhalehops Eucyclops macrurus har en slank kropp med to ekstremt lange bakkroppsvedheng som er mer enn 10x så lange som brede. Disse mangler den raden av tenner som vi finner hos de øvrige fire artene i slekten. Ved den laterale børsten sitter det noen mindre børster. Det ytterste antenneleddet er kortere enn hos de andre Eucyclops-artene, og det er heller ingen antydning til små tenner på dette leddet. Fargen er lys gulgrå med islett av oliven.

Hunn: Lengde 1,1–1,4 mm

Hann: Lengde 0,7–0,9 mm

Økologi og utbredelse

Langhalehops er funnet i mer enn 13 % av lokalitetene. Flest funn er gjort på sørøstlandet og i Finnmark og Troms. Den er aldri funnet >1000 moh., men er registrert i en høy andel av lokaliteter opp til denne høyden. Langhalehops er en predator/griper som lever i vegetasjonen og er mest vanlig i strandsonen til større vann. Den er sjelden i små pytter og dammer (<0,1 ha). Arten er vurdert som svært forsuringsfølsom og er kun unntaksvis funnet ved pH<5,5. Den er en av våre vanligste arter i elektrolyttrike vannforekomster (> 5,0 mS/m).