Med sine korte 8-leddete antenner og relativt lange halevedheng er det lett å skille frynsehops fra andre arter. Den er vanligst i litt næringsrike vannforekomster og har en spredt forekomst i hele landet.

Nøkkelkarakterer

Med sine korte antenner og relativt lange halevedheng, omtrent seks ganger så lange som brede, er det lett å skille frynsehops Paracyclops fimbriatus fra andre arter, inklusive sine nærmeste slektninger (Paracyclops sp.). Antennene har kun 8 ledd og liksom hos stutthalehops P. affinis, finner vi et diagonalt bånd med små pigger på begge halevedhengene. Frynsehops har en hvitaktig farge mens eggsekkene og eggene er mørkeblå.  

Hunn: Lengde 0,9–1,0 mm

Hann: Lengde 0,7–0,9 mm

Økologi og utbredelse

Frynsehops er en strandlevende predator/griper som er funnet i nærmere 4 % av vannene. Den har en spredt forekomst i hele landet og fins i alle typer av vannforekomster fra nær havnivå og opp til over tregrensen (1132 moh.). Flest funn er riktignok gjort i lavlandet (<300 moh.). Selv om den synes å være relativt forsuringstolerant, er den vanligst ved pH>6,0. Elektrolyttrike (næringsrike) vann ser ut til å favorisere frynsekreps som er funnet i 10 % av vannene som har ledningsevne >10 mS/m.

Forvekslingsarter