Myrvannshops er en svært tolerant art med hensyn til forsuring og er vanlig i hele landet. Den er liten og har to lange bakkroppsvedheng der den laterale børsten sitter omtrent på midten.

Nøkkelkarakterer

Myrvannshops Diacyclops nanus kan utseendemessig minne om damhops D. bicuspidatus ved at de to halevedhengene er lange og der den laterale børsten sitter omtrent på midten. Myrvannshops er imidlertid mye mindre, samt at kroppen er noe slankere med antenner som har 11 ledd. Hos damhops har den 17 ledd. Myrvannshops er nesten helt gjennomsiktig med islett av en svak gul eller rødlig farge.

Hunn: Lengde 0,7–0,9 mm

Hann: Lengde 0,6–0,7 mm

Økologi og utbredelse

Myrvannshops er den vanligste av Diacyclops-artene og fins i hele landet. Den er en predator/griper som er funnet i >20 % av vannforekomstene. Den er mest vanlig i små dammer og pytter og er funnet fra havnivå og langt opp i høyfjellet (1444 moh.). Myrvannshops er vurdert som en svært tolerant art med tanke på forsuring og er i den sammenheng en viktig indikatorart. I vann med pH<5.0 er den funnet i mer enn halvparten av tilfellene. Den er vanligst i elektrolyttfattige lokaliteter (<5.0 mS/m).

  pH
  Vitenskapelig navn < 4,5 4,5 - 4,9 5,0 - 5,4 5,5 - 5,9 6,0 - 6,4 6,5 - 7,0 7,0 - 7,4 > 7,5
  76 55,6 28,9 27,4 17,9 8,9 7,7 4
  Ledningsevne (m S/m)|Conductivity (m S/m)
  Vitenskapelig navn < 1,0 1,0 - 1,4 1,5 - 1,9 2,0 - 2,9 3,0 - 3,9 4,0 - 4,9 5,0 - 6,9 7,0 - 9,9 > 10,0
  21,1 26,7 32,8 28,1 29,9 19,8 12,9 8,3 6,6
  Innsjøareal (da)|Surface area (da)
  Vitenskapelig navn < 0,01 0,01 - 0,09 0,1 - 0,9 1,0 - 9,9 10,0 - 99 100 - 999 > 1000
  36,3 29,4 25,6 19,1 18,6 16,7 8,7
  Høyde over havet (moh.)|Elevation (m a.s.l.)
  Vitenskapelig navn < 100 100-299 300-499 500-699 700-999 >1000
  9,7 19,5 24 42,5 20 21,5

Forvekslingsarter