Engbladskjærerbie er en vanlig art av bladskjærerbier som tilhører gruppen med liten kroppsstørrelse og lyse bånd på bakkroppsleddene. Den finnes i hele Sør-Norge opp til Trøndelag og er særlig vanlig på kysten og i sandområder. Den har lang flygetid (juni–august), og besøker like gjerne kurvplanter som erteblomster.