Rosebladskjærerbie finnes oftest i tettbygde strøk, og er begrenset utbredt i lavereliggende områder av landet. Det er en middels stor bladskjærerbie med lyse bånd på bakkroppen. De voksne besøker flere ulike planter for å hente pollen og nektar, mens de helst henter reirmateriale fra roseblader. Arten hekker gjerne i hulrom i død ved eller i husvegger og lignende.

Rosebladskjærerbia klipper ut bladbiter, gjerne fra roseblader som her, og lager hus til larvene sine med dem.

Biehoteller med tynne bambusrør er velegnete som reirplass for rosebladskjærerbia.