Markbier (Halictidae) er utbredt på alle kontinenter og er en stor familie på verdensbasis med ca. 4500 arter hvorav 35 arter finnes i Norge. Flere arter har grønnmetallisk farge, mens noen har utpreget rødfarge på bakkroppen. Hannene har ofte gule tegninger i ansiktet. Alle markbiene hekker i bakken, og noen arter opptrer ofte i store antall der de finnes. 

Markbiene består av fire slekter i Norge, hvorav de artsrike slektene jordbier (Lasioglossum spp.) og båndbier (Halictus spp.) dominerer. Flere vidt utbredte og individrike arter finnes i disse slektene. En parasittisk slekt av markbier, blodbiene (Sphecodes spp.) med sine blodrøde bakkropper, utnytter ulike arter av jordbier som verter. Den siste slekta er Dufourea der klokkesolbie D. dentiventris er den eneste som har bestander i Norge.

Kollasj av markbier

Øverst: skogbåndbie Halictus rubicundus. Til venstre: bakkeblodbie Sphecodes ephippius. Til høyre: markjordbie Lasioglossum leucozonium. Størrelsesforholdet er ikke riktig på bildet.