Hagemurerbie Osmia cornuta ble funnet for første gang i Norge i 2022, i Botanisk hage på Tøyen i Oslo. Hagemurerbie er svært lik hornmurerbie Osmia bicornis, men er noe større enn denne. Begge artene hekker i hulrom og sprekker i trær og bygninger og trives i insekthoteller.

Forvekslingsarter

Hagemurerbie Osmia cornuta kan forveksles med hornmurerbie Osmia bicornis. Hagemurerbie har også litt mørkere bryst og mer rødoransje bakkropp enn hornmurerbie. Hunnene har to horn på clypeus som er jevnt buet innover, mens hos hornmurerbie har disse hornene en vinkel i ytre del. 

Kilder

Elven H (2022). Ny norsk bieart i Botanisk hage på Tøyen. Forskerbloggen 6. mai 2022. https://titan.uio.no/blogg/2022/ny-norsk-bieart-i-botanisk-hage-pa-toyen