Storbladskjærerbie er den største av våre bladskjærerbier. I dag er arten kun kjent fra Tjøme i Vestfold. Den hekker i sandjord og besøker utelukkende fagerknoppurt Centaurea scabiosa.