Lyngmurerbie er en relativt vanlig, men fåtallig art med vid utbredelse både i skog og åpen mark. Dette er en vedlevende art som besøker ulike blomster. Lyngmurerbie kan være vanskelig å skille fra heimurerbie Osmia parietina. Hannen skilles enklest på genitaliene.

Forvekslingsart