Veggbie er en nokså vanlig vedlevende art som kommer litt utpå sommeren. Den hekker gjerne i gamle ubehandlete tømmervegger, men også i soleksponert død ved. Den samler pollen fra gule kurvplanter. Veggbie er en kraftig art med opphøyd list på første bakkroppsledd.