Småullbie er mer vanlig og mindre enn storullbie. Arten er karakteristisk med sin robuste form og sine gule tegninger. Den er vidt utbredt på Østlandet. Småullbie prefererer tiriltunge, men kan også finnes på andre blomster.