Flekkpanserbie er den vanligste av våre Stelis-arter og enkel å kjenne igjen på de gule flekkene på bakkroppen. Den er knyttet til ulike Osmia-arter. Det er spredte funn av arten fra mange steder på Østlandet.

Vertsarter