Bakkebladskjærerbia er en mellomstor bladskjærerbie som kan gjenkjennes på at scutellum er mer hvelvet enn hos nærstående arter. Den har nedliggende behåring på 6. ryggledd og kraftige hvite sideflekker på bakkroppen. Arten flyr på ettersommeren på tørre bakker og enger der den helst henter pollen og nektar fra fagerknoppurt.

Bakkebladskjærerbie er kun kjent i ett eksemplar i Norge og dette er i samlingene på Tøyen. Eksemplaret ble samlet for mer enn 100 år siden og er ikke merket med funnsted, men stammer høyst trolig fra Norge. Rapporterte eksemplarer fra Blindern og Suldal har vist seg å være feilbestemt. Arten har høyst sannsynlig forsvunnet fra Norge for lang tid tilbake.