Langtungebier (Apidae) er den største biefamilien og inkluderer nesten 6000 arter på verdensbasis. Noen av disse er svært viktige for pollinering av jordbruksvekster. Her hører både humlene og honningbia hjemme, men også mindre kjente grupper som pelsbier (Anthophora) og vepsebier (Nomada). Familien omfatter også internasjonalt viktige biegrupper som "stingless bees" (Meliponini), "orchid bees" (Euglossini) og "carpenter bees" (Xylocopini). I Norge omfatter langtungebiene 68 arter, hvorav humlene utgjør 35 arter.

Langtungebiene er sammen med buksamlerbiene de eneste familiene der artene har lange tunger. Familien er svært heterogen og det er ikke utenkelig at den vil bli splittet opp i flere familier i framtida. Langtungebiene er også de mest avanserte biene der vi finner sterkest grad av sosialisering. Humlene (Bombus spp.) har ettårige samfunn, mens honningbia, Apis mellifera, har flerårige samfunn. Andre langtungebier er pelsbier (Anthophora) som er en stor slekt på verdensbasis, men med bare to arter i Norge. Ellers har vi den karakteristiske sansebia, Eucera longicornis der hannen har svært lange antenner og metallbia, Ceratina cyanea som er en nær slektning av snekkerbiene (Xylocopini). En viktig gruppe hos oss er underfamilien Nomadinae som består av utelukkende vertsspesifikke parasittiske arter med vepsebiene (Nomada) filtbiene (Epeolus) og perlebia Biastes truncatus. Nomada-artene utnytter sandbier (Andrena) mens filtbiene utnytter silkebier (Colletes).

Kollasj av langtungebier

Øverst: lys jordhumle Bombus lucorum. Til venstre: metallbie Ceratina cyanea. Til høyre: storvepsebie Nomada marshamella. Størrelsesforholdet er ikke riktig på bildet.