Hornmurerbie er en relativt vanlig art i Sør-Norge, og som nylig også er påvist i Trøndelag. Den hekker i død ved, murvegger og lignende, gjerne i tettbygde strøk. Hunnen er lett å kjenne på de to hornene i pannen. Hormurerbie besøker ulike planter og kan være en viktig pollinator på frukttrær.