En relativt vanlig art i Sør-Norge som nylig også er påvist i Trøndelag. Hekker i død ved, murvegger osv., gjerne i tettbygde strøk. Hunnen er lett å kjenne på de to hornene i pannen. Besøker ulike planter og kan være en viktig pollinator på frukttrær.