Det foreligger flere gamle funn av flekkjordbie fra Jæren, Ryfylke og nord til Karmøy. Arten er funnet på ulike planter, men ofte på sandvier i mai. Den er ettersøkt på mange av de gamle lokalitetene i nyere tid, men ikke gjenfunnet. Det antas derfor at den har forsvunnet fra Norge.