Klokkesolbie er en art som utelukkende er knyttet til blåklokker. Den kan være relativt vanlig på klimatisk gunnstige steder med sandjord og mye blåklokker. Arten er funnet spredt på Østlandet og én gang i Trøndelag.