Småsolbie er en svært liten, mørk art som innen slekta karakteriseres gjennom det glinsende og spredt punkterte bryststykket. Arten hekker i tørr sandjord og flyr på ettersommeren. Den samler pollen utelukkende fra gule kurvplanter.

Utbredelse

Det eksisterer kun to, mer enn 100 år gamle, funn av denne arten fra Norge fra henholdsvis Krødsherad og Oslo. Ingenting tyder på at vi fortsatt har gjenlevende bestander hos oss. Arten har også forsvunnet fra Sverige.