Småblodbie er en meget vanlig art av de aller minste blodbiene. Den parasitterer på små jordbier Lasioglossum, og finnes nesten over alt der disse er vanlige.