Bakkeblodbie er en nokså vanlig og halvstor art av blodbier. Den skilles fra den nærstående sandblodbie Sphecodes pellucidus blant annet på den lyse fargen på baksiden av framleggene. Bakkeblodbie er også mer en engart, mens sandblodbie er mer en sandart.

Vertsart

Bakkeblodbie bruker trolig markjordbie Lasioglossum leucozonium, men også flere andre som vertsarter.

Forvekslingsart