Engjordbie er en meget vanlig art. Den finnes i ulike engtyper og tettbygde strøk i lavlandet til Trøndelag, men trolig også lenger nord.

Kjennetegn

Engjordbie hann og hunn har svært forskjellig utseende. Hunnen er brun mens hannen har rødaktige tegninger på bakkroppen og gule tegninger i ansiktet.

Levesett

Engjordbie besøker ulike blomster. Begge kjønn flyr i august, men hunnene overvintrer og flyr igjen fra mai.

Forvekslingsarter

Hunnen er vanskelig å skille fra storjordbie Lasioglossum calceatum, mens hannen skilles på den gule leppen.