Skogblodbie er en sjelden og stor skogsart av blodbier. Det er kun noen få funn fra Østlandet av arten. Den parasitterer sannsynligvis på skogbåndbie Halictus rubicundus.

Vertsart