Båndjordbie er en nokså stor jordbie som ikke er uvanlig i tørrenger og sandområder på Østlandet, særlig i Østfold og Hedmark. Den hekker i tørr sandjord og besøker ulike typer blomster. Båndjordbie er ofte på de samme stedene som den nærstående markjordbia Lasioglossum leucozonium.