Metalljordbie er en vanlig art i ulike enghabitater, tørrbakker og skogkanter på Østlandet. Den hekker i tørr jord og besøker ulike blomster. Arten er vanskelig å skille fra andre metalliske små jordbier.