Lyngblodbie er en sjelden blodbie som kun er funnet et par ganger i Norge (Kristiansand og Skien). Den parasitterer på lyngjordbie Lasioglossum villosulum.

Vertsart