Fjelljordbie er en av de få biene som er knyttet til fjellregionen. Det er spredte funn av arten i Norge; fra Røros, Oppdal, Folldal, Valdres og Tromsø, men den er trolig en del oversett. Den besøker ulike blomster og er avhengig av sandjord for hekking.