Flekkjordbie.

Det foreligger flere gamle funn av flekkjordbie fra Jæren, Ryfylke og nord til Karmøy. Arten er funnet på ulike planter, men ofte på sandvier i mai. Den er ettersøkt på mange av de gamle lokalitetene i nyere tid, men ikke gjenfunnet. Det antas derfor at den har forsvunnet fra Norge.

Flekkjordbie Lasioglossum sexmaculatum (Schenck, 1853)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.