Storblodbie er den største av våre blodbier. Den er lett gjenkjennelig bare på størrelsen og den helrøde bakkroppen. Arten er nylig påvist i Norge, men har allerede ekspandert til store deler av utbredelsesområdet til verten, vårsilkebie Colletes cunicularius på Østlandet.

Vertsart