Veggbie.

Veggbie er en nokså vanlig vedlevende art som kommer litt utpå sommeren. Den hekker gjerne i gamle ubehandlete tømmervegger, men også i soleksponert død ved. Den samler pollen fra gule kurvplanter. Veggbie er en kraftig art med opphøyd list på første bakkroppsledd.

Veggbie Heriades truncorum (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.