Amphorina viriola er nylig skilt ut fra arten Amphorina farrani. Artene er vanskelige å skille fra hverandre, men selv om begge har gul pigmentering som kan utvise stor variasjon, finnes det fargeforskjeller mellom artene. A. viriola er typisk med sine rosa fargebånd på cerata.

Kjennetegn

Amphorina viriola kan bli 6–12 mm lang. Kroppen er slank og snegleformet der ryggsiden er besatt med opptil 8 diagonale rekker med oppblåste cerata med opptil 4 cerata i hver rekke. Tarmkanalen er tykk, men danner ikke forgreininger. Rinoforene er nesten dobbelt så lange som munntentaklene. Foten er slank og danner i fremenden ikke tydelige fothyrno.

Kroppsfargen er gråhvit. Ytre pigmentering består vanligvis av gul eller oransje pigmentering som forekommer som store flekker på kroppen og som dekker tuppen på cerata, rinoforer, og munntentakler, men gul stripe på tuppen av halen mangler. Typisk for arten er lys rosa pigmentering enten i form av et tydelig bånd eller flekker nær tuppen på cerata. Tarmkanalen har en hvit til lys gulbrun farge.

Det finnes flere fargevarianter av denne arten, fra de med en nesten helt blek kropp uten pigmentering, til de med tydelig gul og oransje pigmentering på kroppen, cerata, rinoforer og munntentakler. Men, gul og oransje pigmentering på halen mangler, selv om en hvit stripe kan være synlig. Individer med guloransje pigmentering kan også ha grå pigmentflekker på kroppen og cerata. Alle fargevarianter har rosa pigmentering i form av et rosa bånd eller rosa flekker nær tuppen på cerata.

Utbredelse

Arten er funnet ved vestkysten av Sverige ved Skagerrak, der den opprinnelig er beskrevet fra. Den ble funnet første gang i Norge i april 2022 ved Drøbak.

Levesett

Amphorina viriola er kun funnet på grunt vann og i brakkvann. Det er ikke gjort noen observasjoner av hvilke arter hydrozoer den spiser på.

Forvekslingsarter

Amphorina viriola kan skilles fra A. farrani på at den mangler gul pigmentering på halen. Den kan også ligne på A. linensis, men mangler hvit pigmentering langs kanten på foten. Den kan også ligne på A. andra, men der fargevarianter av A. andra har sort pigmentering sammen med guloransje flekker, har A. viriola grå pigmentering. I tillegg er det bare A. viriola som har rosa pigmentering i form av en ring ved tuppen av cerata.

Kommentarer

En genetisk analyse av de kjente artene av Amphorina i europeiske farvann, Amphorina farrani, Amphorina pallida og Amphorina linensis, sammen med Eubranchus tricolor, avslørte to nye arter som falt inn under de kjente fargevariasjonene til Amphorina farrani. Disse to nye artene ble beskrevet som Amphorina andra og Amphorina viriola. Amphorina farrani er siden beskrivelsen i 1844 blitt beskrevet med en rekke ulike variasjoner i pigmentering, og de to nye artene kan til dels ligne disse, men med enkelte unike variasjoner. Det betyr at ved første øyekast kan det være svært vanskelig å skille individer av arten Amphorina farrani fra Amphorina andra og Amphorina viriola, og man må gjennomføre en grundig undersøkelse av alle kjennetegnene før en har sikker artsidentifikasjon.

Amphorina andra og Amphorina viriola skilles hovedsakelig økologisk fra hverandre da de lever i ulike miljøer mellom brakkvann og saltvann. Amphorina viriola er så langt bare observert i grunne brakkvannslag og har en høyere toleranse for ferskvann, mens Amphorina andra kun er observert i dypere og saltere vannlag.

Etymologi

Slektsnavnet Amphorina kommer fra den greske betegnelsen for amfora som er en oval krukke. Navnet henviser til de oppblåste cerata på ryggsiden hos slekten, som gjerne har en slik form.

Artsnavnet viriola kommer fra latin og betyr armbånd. Det henviser til den rosa ringen som finnes nær tuppen på cerata.

Kilder

Korshunova T, Malmberg K, Prkić J, Petani A, Fletcher K, Lundin K, Martynov A (2020). Fine-scale species delimitation: speciation in process and periodic patterns in nudibranch diversity. ZooKeys 917: 15–50. https://doi.org/10.3897/zookeys.917.47444

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Amphorina viriola Korshunova, Malmberg, Prkić, Petani, Fletcher, Lundin & Martynov, 2020. www.artsdatabanken.no/Pages/329176. Nedlastet <dag/måned/år>