Amphorina pallida er en art nakensnegl som vi finner både i fjæresonen og i tareskogen, der den beiter på mange ulike arter av hydrozoer. Den er funnet langs norskekysten nord til Lofoten.

Kjennetegn

Amphorina pallida er en art som kan bli opptil 25 mm lang. Kroppen er snegleformet og bred, der ryggsiden er tett besatt med opptil 10 diagonale rekker med cerata, med opptil 7 cerata i hver rekke. Cerata er svært oppblåste i formen. Tarmkanalen er tykk og uten forgreininger, og fyller ikke hele ceratum. Rinoforene er nesten dobbelt så lange som munntentaklene. Foten blir bredere fram mot hodet, men danner ikke tydelige fothyrno.

Kroppsfargen er gjennomsiktig gråhvit med ytre pigmentering av oransje, brune, gullfargede og hvite prikker og flekker som dekker ryggsiden, cerata, rinoforer og munntentakler. Ytre pigmentering på cerata består av hvite tupper, én hvit og én tydelig gyllen ring dekket med flekker av hvitt og oransje. Både rinoforene og munntentaklene har hvite tupper og et tydelig brunt bånd midt på. Halen skal være uten pigmentering. Tarmkanalen har en svakt grønn til rødbrun farge.

To ulike fargevarianter er vanlig for denne arten. Den ene med mye pigmentering på kroppen slik som beskrevet over, og en mye blekere variant som bare har et fåtall rødbrune pigmentflekker.

Arten finnes også i en blek variant med bare noen få røde pigmentflekker.

Utbredelse

Arten er funnet fra Middelhavet og nordover langs den atlantiske kysten av Frankrike til de Britiske øyer. Videre er den funnet på den svenske vestkysten og nordover til Færøyene. Den er også registrert i Barentshavet ved Murmansk. På den andre siden av Atlanterhavet har den blitt funnet på den nordamerikanske østkysten ved New England og New Jersey. Langs kysten av Norge er arten funnet fra Egersund og nord til Berlevåg i Finnmark.

Amphorina pallida het tidligere Eubranchus pallidus, men navnet ble endret i mars 2020. 

Levesett

Amphorina pallida finnes vanligvis i ytre kystområder, fra fjæresonen og ned i tareskogen. Den beiter på en rekke ulike arter hydrozoer i slektene Cordylophora, Hydractinia, Tubularia, Halceium, Hydrallmania, Obelia, Sertularia og Eudendrium.

Forvekslingsarter

Bleke utgaver av Amphorina pallida kan ligne på andre arter i slekten Amphorina. Som hovedregel er det kun denne arten som har brunoransje pigmentflekker på kropp og cerata. I tillegg skal halen være uten ytre pigmentering. I motsetning til Amphorina andra, mangler Amphorina pallida sort pigmentering, samt ren ytre pigmentering i oransje og gult. I motsetning til Amphorina linensis mangler Amphorina pallida en spettet hvit linje langs kanten på foten.

Kommentarer

Tidligere gikk denne arten under navnet Eubranchus pallidus, men nye fylogenetiske undersøkelser har vist at slekten Eubranchus har en mer snever betydning og artene fordeles i flere slekter, som Eubranchus, Amphorina og Capellinia. Slekten Amphorina omfatter i dag fire ulike arter i norske farvann: Amphorina andra, Amphorina farrani, Amphorina linensis, Amphorina pallida.

Etymologi

Slektsnavnet Amphorina kommer fra det greske amfora og betegner en oval krukke. Navnet henviser til de oppblåste cerata på ryggsiden hos artene i slekten som gjerne har en slik form.

Artsnavnet pallida kommer fra latin og betyr blek. Løyning skrev i 1922 at «Alder & Hancock var dei fyrste som som fann denne arten, og det fyrste eksemplaret var so ljos i leten at dei kalla dyret Eolis pallida; daa dei seinare raaka paa myrkare eksemplar, brigda de namnet til Eolis picta (medan den ljose forma er gaatt inn so varitet under denne».

Kilder

Korshunova T, Malmberg K, Prkić J, Petani A, Fletcher K, Lundin K og Martynov A (2020). Fine-scale species delimitation: speciation in process and periodic patterns in nudibranch diversity. ZooKeys 917: 15–50. https://doi.org/10.3897/zookeys.917.47444

Løyning P (1922). Nudibranchfaunaen I Drøbaksundet. I: Fam. Aeolididae. Skrifter utgitt av det Norske Vitenskaps-Akademi i Oslo I Matematisk-Naturvitenskapelig Klasse, 1922:1-103.

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Amphorina pallida (Alder & Hancock, 1842). www.artsdatabanken.no/Pages/313838. Nedlastet <dag/måned/år>