Amphorina linensis er nylig funnet for første gang i norske farvann. Med oppblåste og gjennomsiktige cerata kan den ligne på lyse indivder av Amphorina farrani.

Kjennetegn

Amphorina linensis er en art som kan bli opptil 30 mm lang. Kroppen er slank og snegleformet, og ryggsiden er besatt med opptil 10 diagonale rekker med lange og delvis oppblåste cerata, med opptil 5 cerata i hver rekke. Cerata har en karakteristisk form ved å være oppblåste i basis og lange og tynne i tuppen. Tarmkanalene i cerata er tynne og danner ikke forgreininger. Rinoforene er nesten dobbelt så lange som munntentaklene. Foten er slank og danner ikke tydelige fothyrno.

Kroppsfargen er gjennomsiktig hvit. Ytre pigmentering består vanligvis av hvitt pigment som dekker tuppene på cerata, rinoforene og munntentaklene. Kanten på foten har en spettet hvit linje helt bak til halen. Ryggsiden på kroppen har store rødoransje flekker. Tarmkanalen har en hvit til lys gulbrun farge.

Det finnes flere fargevarianter av denne arten, fra nesten fargeløse individer med sparsom hvit pigmentering, til de med veldig tydelig rødoransje pigmentflekker på kroppen samt brune prikker på rinoforene.

Utbredelse

Arten ble opprinnelig beskrevet fra Middelhavet. Den er også funnet langs Atlanterhavskysten av Europa nord til de Britiske øyer, samt på den svenske vestkysten. I Norge er arten så langt funnet sporadisk fra Drøbak til Egersund.

Levesett

Amphorina linensis er funnet på grunt vann ned til 20 meters dyp der den beiter på ulike arter hydrozoer i slektene Nemertsia, Obelia og Tubularia.

Forvekslingsarter

Amphorina linensis kan skilles fra Amphorina farrani og Amphorina andra på den hvite linjen langs kanten på foten, som mangler hos de andre artene av Amphorina. I tillegg er flekkene hos A. linensis rødoransje, og ikke guloransje som hos A. farrani og A. andra. Den kan også ligne på Amphorina viriola som har rosa pigmentering under tuppen på cerata, noe som mangler hos A. linensis. A. viriola er så langt ikke funnet i Norge.

Kommentarer

Amphorina linensis ble beskrevet fra den spanske kysten av Middelhavet. Tidligere ble denne arten feilidentifisert som Eubranchis tricolor.

Etymologi

Slektsnavnet Amphorina kommer fra det greske ordet for amfora som er en oval krukke. Navnet henviser til de oppblåste cerata på ryggsiden hos slekten som kan ha en lignende form.

Artsnavnet linensis kommer fra spansk og henviser til stedet La Linea de la Conception ved Gibraltarstredet der individene som ble brukt i den originale beskrivelsen ble funnet.

Kilder

Garcia-Gomez JC, Cervera JL og Garcia FJ (1990). Description of Eubranchus linensis new species (Nudibranchia), with remarks on diauly in nudibranchs. Journal of Molluscan Studies 56: 585–593.

Korshunova T, Malmberg K, Prkic J, Petani A, Fletcher K, Lundin K og Martynov A (2020). Fine-scale species delimitation: speciation in process and periodic patterns in nudibranch diversity. Zookeys 917: 15–50.

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Amphorina linensis (Garcia-Gomez, Cervera & Garcia, 1990). www.artsdatabanken.no/Pages/313837. Nedlastet <dag/måned/år>