Eubranchus rupium er en liten nakensnegl som er vanskelig å få øye på. Den er dermed en uvanlig art å observere langs norskekysten.

Kjennetegn

Eubranchus rupium er en liten nakensnegl som er vanskelig å få øye på. Den er dermed en uvanlig art å observere langs norskekysten

Eubranchus rupium er en art som ikke blir større enn 12 mm lang. Den har en lang og slank snegleformet kropp besatt med opptil 7 rekker med cerata i alternerende rekker nedover langs ryggsiden, med 2 til 3 cerata i hver rekke. Foten er bredest ved hodet, men den danner ikke tydelige fothyrno. Rinoforene er dobbelt så lange som munntentaklene. Tarmkanalen har ingen tydelige forgreininger, og fyller hele ceratum.

Kroppsfargen er gjennomsiktig brungul med rødbrune flekker spredt over kroppen, cerata, rinoforene og munntentaklene. Den rødbrune pigmenteringen danner tydelige bånd under tuppen på cerata. Tuppen på cerata, rinoforer og munntentakler er dekket med hvit pigmentering. Tarmkanalen i cerata har en lys brun farge.

Bakerst på ryggen danner tarmkanalen et tydelig sikksakk-mønster som ofte er mørk grønt i fargen. 

Utbredelse

Arten er opprinnelig beskrevet fra Grønland, men den har i nyere tid blitt funnet i nordatlantiske farvann fra Danmark til vestkysten av Sverige, og den er også funnet øst i Barentshavet til Kvitsjøen. Den er også kjent fra den amerikanske østkysten ved Maine.

Langs norskekysten er det gjort spredte funn fra Oslofjorden til Altafjorden i Finnmark.

Levesett

Eubranchus rupium spiser ulike arter hydrozoer i slektene Bougainvillia og Obelia. Den er funnet på grunt vann ned til 100 meters dyp.

Eggene legges som en liten ring, ofte rundt stilken på hydrozoene arten spiser på. Eggmassen er transparent og de hvite eggene er godt synlige. I Danmark er arten rapportert å legge egg midt på vinteren.

Den danske zoologen Henning Lemches (1904–1977) plansje av Eubranchus rupium, som han fant ved Espegrend utenfor Bergen i 1960. 

Forvekslingsarter

Eubranchus rupium kan forveksles med Tergipes tergipes som også har cerata i alternerende rekker langs ryggsiden. I motsetning til Eubranchus rupium som har flere cerata i hver rekke, så har Tergipes tergipes kun ett ceratum i hver rekke.

Etymologi

Slektsnavnet Eubranchus kommer fra latin og betyr ekte gjeller.

Artsnavnet rupium kommer fra latin og betyr klippe eller berg. Dette henviser til at arten ble funnet på hardbunn da den ble beskrevet.

Tuppene av cerata har hvitt eller blåhvitt pigment som ikke er tydelig avgrenset, men gjerne fortsetter et stykke nedover. 

Kilder

Evertsen J (2013). Eubranchus rupium – fra Grønlandske fjorder til norske farvann. https://www.ntnu.no/blogger/nakensnegler/2013/03/10/eubranchus-rupium-fra-gronlandske-fjorder-til-norske-farvann/ Hentet 31. mai 2021.

Just H og Edmunds M (1985). North Atlantic nudibranchs (Mollusca) seen by Henning Lemche, with additional species from the Mediterranean and the north east Pacific. Ophelia suppl. 2: 1–170.

Mikhlina A, Ekimova I og Vortsepneva E (2020). Functional morphology and post-larval development of the buccal complex in Eubranchus rupium (Nudibranchia: Aeolidida: Fionidae). Zoology 143: 125850.

Rudman WB (2001). Eubranchus rupium (Moller, 1842). [In] Sea Slug Forum. Australian Museum, Sydney. Tilgjengelig på http://www.seaslugforum.net/eubrrupi 

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Eubranchus rupium (Møller, 1842). www.artsdatabanken.no/Pages/313877. Nedlastet <dag/måned/år>.