Limnephilus ignavus er en liten til middels stor vårflue med smale, nesten ensfarget brune framvinger med mørkere ytterkant. Arten er primært utbredt i Sørøst-Norge, men med spredte funn nord til Troms. Larven lever i små bekker og sig. Den bygger et rett, portabelt hus av overlappende, små plantedeler eller helt eller delvis av fragmenter av bark eller ved.

Størrelse

Framvinge hann: 9,9–12,8 mm, framvinge hunn: 9,6–12,5 mm.

Kjennetegn

Limnephilus ignavus er en liten til middels stor vårflue. Framvingen er smal med skrått avskåret vingespiss, og er nærmest ensfarget brun med et mørkere felt langs ytterkanten. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er like lang som, eller noe kortere enn, framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan forveksles med andre små til middels store brune Limnephilus-arter, men lar seg vanligvis bestemme på de nesten ensfarget brune vingene med tydelig mørkere ytterkant. Sikker bestemmelse krever likevel at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestpalearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er primært utbredt i Sørøst-Norge, men med spredte funn nord til Troms.

Levested og økologi

Arten lever i små bekker og sig. Larven bygger et rett, portabelt hus av overlappende, små plantedeler eller helt eller delvis av fragmenter av bark eller ved.

Flygetid

Fra slutten av juni til slutten av oktober.