Limnephilus decipiens er en middels stor vårflue med smale, relativt ensfargede, lyst gulbrune framvinger med et tydelig smalt, mørkt vingemerke og enkelte hvite og mørkere brune felter. Arten er funnet på Østlandet, på Sørlandet og i Finnmark. Larven lever i sjøer og sakteflytende elver med rik gressvegetasjon. Den bygger et portabelt hus av lange, overlappende plantebiter.

Størrelse

Framvinge hann: 13,1–17,5 mm, framvinge hunn: 14,8–17,1 mm.

Kjennetegn

Limnephilus decipiens er en middels stor vårflue. Framvingen er smal med skrått avskåret vingespiss, og er relativt ensfarget lyst gulbrun med et tydelig, smalt, mørkt vingemerke (pterostigma) og enkelte hvite og mørkere brune felter. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan lett forveksles med andre middels store Limnephilus-arter, særlig med Limnephilus stigma som også vanligvis har ganske svakt tegnede, lyse vinger og et markant, mørkt vingemerke. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den finnes i hele Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet på Østlandet og i Finnmark.

Lokalitet for Limnephilus decipiens ved Tyrifjorden i Hole, Buskerud

Levested og økologi

Arten lever i sjøer og sakteflytende elver med rik gressvegetasjon, og særlig i områder med takrørsump. Larven bygger et portabelt hus av lange, overlappende plantebiter.

Flygetid

Arten har en meget lang flygetid som strekker seg fra slutten av juni til midten av november, men de fleste individene flyr i september.