Glossosoma intermedium er en liten vårflue med gråsvarte framvinger med spredt lys behåring og enkelte lysere flekker. Arten finnes i innlandet i Sør-Norge og fra Trøndelag nord til Finnmark. Larven lever i raskt rennende elver og bekker med stein- og grusbunn. Den bygger et portabelt, skilpaddeskall-lignende hus av stein.

Størrelse

Framvinge hann: 5,5–8,0 mm, framvinge hunn: 5,5–7,8 mm.

Kjennetegn

Hannen har en liten, men tydelig flekk med mikroskopiske duftskjell ved basis av framvingen.

Glossosoma intermedium er en liten vårflue. Framvingen er middels bred, med gråsvart grunnfarge og spredt lysegul behåring som noen steder fortettes til lyse flekker. Bakvingen er kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3, 4 og 5 finnes i framvingen, gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i bakvingen. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hannen har en liten, men tydelig flekk med mikroskopiske duftskjell ved basis av framvingen. Hodet har punktøyne. Antennen er kortere enn framvingen. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første segment er kort, andre segment er enda kortere, tredje segment er lengre enn det første og andre til sammen, fjerde litt lengre enn første segment, og femte segment er litt lengre enn fjerde segment. Femte segment er ikke artikulert. Skinneleggene har henholdsvis 2, 4 og 4 sporer. Hos hunnen er midtbeinets skinnelegg og fot kraftig utvidet. Bakkroppen har en utstående, bakoverrettet plate på undersiden av det sjette bukleddet. Hos hannen finnes også en utstående pigg på undersiden av det syvende bukleddet.

Forvekslingsarter

Glossosoma intermedium er svært lik Glossosoma nylanderi, men er gjerne noe mørkere. Artene skilles sikrest på genitaliene, men hannene kan også skilles på fasongen på området med duftskjell ved basis av framvingen. Hos G. intermedium er området mer eller mindre rundt mens det hos G. nylanderi danner en stripe. Arten kan også forveksles med arter innen slekten Apatania, som har lignende vingetegninger, samt arter innen slektene Wormaldia og Beraea, som også er små og mørke. Familien kan skilles fra disse på tappen på undersiden av det sjette bukleddet.

Totalutbredelse

Arten har en holarktisk utbredelse. I Europa er den utbredt i nord og øst.

Utbredelse i Norge

Arten finnes i innlandet i Sør-Norge og fra Trøndelag nord til Finnmark.

Levested og økologi

Arten lever i raskt rennende elver og bekker med stein- og grusbunn. Larven bygger et portabelt, skilpaddeskall-lignende hus av stein med åpning på undersiden.

Flygetid

Juni og juli.

Lokalitet for Glossosoma intermedium ved Lærdalsøyri i Lærdal, Sogn og Fjordane

Lokalitet for Glossosoma intermedium ved Ranelva i Rana, Nordland.