Halesus radiatus er en middels stor til stor vårflue med svært brede, gulbrune framvinger med mørkere brune tegninger. Arten er utbredt over det meste av landet. Larven lever på sand eller grusbunn i bekker og sjøer, ofte blant døde grener av løvtrær. Den bygger et rett, portabelt hus av bark eller trefliser, ofte med én eller to lengre pinner festet langs siden av huset.

Størrelse

Framvinge hann: 16,4–22,4 mm, framvinge hunn: 17,0–21,2 mm.

Kjennetegn

Halesus radiatus er en middels stor til stor vårflue. Framvingen er svært bred med avrundet vingespiss, og er gulbrun med brune tegninger langs ribbene og midt i cellene. De brune tegningene midt i cellene tar form av langsgående bånd av sammensmeltede flekker. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er brun og noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 3 sporer.

Forvekslingsarter

Slekten Halesus kan skilles fra andre vårflueslekter på størrelsen og de karakteristiske vingetegningene med langsgående mørke bånd. Halesus radiatus kan skilles fra H. digitatus på at vingetegningene er mindre gultonet, og på at antennene er brune, ikke gule. Arten er svært lik Halesus tesselatus, men har noe mindre omfattende mørke vingetegninger. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt over hele Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt over hele landet.

Lokalitet for Halesus radiatus ved Strekan i Lunner, Oppland

Levested og økologi

Arten lever i bekker og sjøer med sand eller grusbunn, ofte med døde grener av løvtrær. Larven bygger et rett, portabelt hus av bark eller trefliser, ofte med én eller to lengre pinner festet langs siden av huset.

Flygetid

Fra begynnelsen av august til midten av oktober.

Lokalitet for Halesus radiatus ved Buvatnet i Flå, Buskerud