Lype phaeopa er en liten vårflue med smale, ensfarget mørkebrune framvinger. Arten er utbredt over hele landet. Larven lever i små og store bekker og elver eller på steinete strender i innsjøer. Den konstruerer et fastsittende, rørformet skjulested av silke.

Størrelse

Framvinge hann: 4,6–6,0 mm, framvinge hunn: 5,4–6,9 mm.

Kjennetegn

Lype phaeopa er en liten vårflue. Hannen og hunnen er omtrent like store. Framvingen er smal med avrundet spiss, ensfarget mørkebrun og tett behåret. Vingefrynsene er relativt lange. Bakvingen er betydelig smalere enn framvingen. Gaffel 2, 3, 4 og 5 finnes i framvingen, gaffel 2, 3 og 5 i bakvingen. Diskcelle og mediancelle finnes i framvingen men mangler i bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen er like lang som eller noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første segment er kort, andre segment dobbelt så langt som første, tredje segment litt kortere enn andre, fjerde segment like langt som andre, femte segment omtrent så langt som tredje og fjerde segment til sammen og artikulert. Skinneleggene har henholdsvis 2, 4 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Slekten kan forveksles med flere andre små, mørke vårfluer, først og fremst Wormaldia spp. og mørke arter innenfor familien Polycentropodidae. De siste har imidlertid gjerne noe mer spraglete vinger. Arten er svært lik Lype reducta, men denne arten har diskcelle i bakvingen. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestlig palearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt over hele landet.

Levested og økologi

Arten lever i små og store bekker og elver eller på steinete strender i innsjøer. Larven konstruerer et fastsittende, rørformet skjulested av silke på steiner eller død ved. Den er assosiert med sopp og livnærer seg av det råtnende overflatelaget på nedsenket, død ved.

Flygetid

Juni til august.

Lokalitet for Lype phaeopa ved Karihaugen i Oslo

Lokalitet for Lype phaeopa ved Ferisfjorden i Vestre Slidre, Oppland