Holocentropus insignis er en liten vårflue med middels brede, ensfarget gulbrune framvinger. Arten er funnet spredt i innlandet i Sør-Norge nord til Trøndelag og i Troms og Finnmark. Larven lever i myrpytter og i innsjøer med sumpete strender. Den spinner et fastsittende traktformet fangstnett blant torvmose.

Størrelse

Framvinge hann: 4,9–6,8 mm, framvinge hunn: 5,6–7,9 mm.

Kjennetegn

Holocentropus insignis er en liten vårflue. Hunnen er gjerne noe større enn hannen. Framvingen er middels bred og ensfarget gulbrun. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3, 4 og 5 finnes i framvingen, gaffel 2 og 5 i bakvingen. Diskcelle finnes i begge vingepar, mediancelle kun i framvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen er gjerne noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første og andre segment er meget korte, tredje segment omtrent dobbelt så langt som fjerde segment, femte segment omtrent like langt som tredje og fjerde segment til sammen og artikulert. Skinneleggene har henholdsvis 3, 4 og 4 sporer. Bakkroppen har et trådaktig filament på hver side av det femte bukleddet.

Forvekslingsarter

Familien kan kjennes igjen på det trådaktige filamentet på hver side av det femte bukleddet. Slekten kan skilles fra øvrige slekter i familien på kombinasjonen av gafler i fram- og bakvingen (1, 2, 3, 4, 5 + 2, 5). Arten kan lett forveksles med andre arter i slekten. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestlig palearktisk utbredelse. Den er utbredt i Fennoskandia og er også funnet i Nederland.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet spredt i innlandet i Sør-Norge nord til Trøndelag og i Troms og Finnmark.

Levested og økologi

Arten lever i myrpytter og i innsjøer med sumpete strender med torvmose (Sphagnum). Larven lever blant torvmosen hvor den spinner et fastsittende traktformet fangstnett. Fangstnettet ender i et rørformet skjulested hvor larven har tilhold.

Flygetid

Begynnelsen av juni til midten av august.