Hydropsyche pellucidula er en middels stor vårflue med relativt smale, trekantede, gulgrå framvinger. Arten er vanlig og utbredt over hele landet. Larven lever i partier med raskt flytende vann og med steinbunn i elver og bekker. Den bygger et lite, flatt fangstnett forbundet med et skjulested.

Størrelse

Framvinge hann: 11,3–14,0 mm, framvinge hunn: 11,5–15,5 mm.

Kjennetegn

Hode hos Hydropsyche pellucidula

Slekten Hydropsyche kan kjennes på at antenneleddene har diagonale lister som gir antennen et spiralsnodd inntrykk.

Hydropsyche pellucidula er en middels stor vårflue. Hunnen er gjerne noe større enn hannen. Framvingen er relativt smal, trekantet og gulgrå med svakt mønster. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3, 4 og 5 finnes i framvingen, gaffel 1, 2, 3 og 5 i bakvingen. Diskcelle og mediancelle finnes i både fram- og bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen er hos hannen er gjerne like lang som eller noe lengre enn framvingen, hos hunnen kortere enn framvingen. Sett ovenfra har antenneleddene karakteristiske diagonale lister som gir antennen et spiralsnodd inntrykk. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første segment er kort, andre segment lengre enn første segment, tredje segment kort, fjerde segment lengre enn tredje, femte segment omtrent like langt som de øvrige segmentene til sammen og artikulert. Skinneleggene har henholdsvis 2, 4 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Slekten kan kjennes igjen på de karakteristiske, diagonale listene på oversiden av antenneleddene. Arten kan lett forveksles med andre arter i slekten, men er gjerne noe større. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene. Hos hunnene må genitaliene klares f.eks. i 10 % kald kalilut (KOH) slik at de indre strukturene blir synlige.

Totalutbredelse

Arten har en vestlig palearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa.

Utbredelse i Norge

Arten er vanlig og utbredt over hele landet.

Lokalitet for Hydropsyche pellucidula ved Akerselva i Oslo.

Levested og økologi

Arten lever i partier med raskt flytende vann og med steinbunn i elver og bekker. Larven bygger et lite, flatt fangstnett forbundet med et skjulested hvor larven har tilhold.

Flygetid

Fra begynnelsen av juni til september.