Tinodes pallidulus er en liten vårflue med smale, ensfarget brungule framvinger. Arten ble funnet ny for Norge i både Vestfold, Telemark og Agder i 2018. Larven lever i rennende vann hvor den konstruerer et fastsittende, rørformet skjulested av silke på steiner.

Størrelse

Framvinge hann: 5,2–6,5 mm, framvinge hunn: 5,0–6,0 mm.

Kjennetegn

Tinodes pallidulus er en liten vårflue. Hannen og hunnen er omtrent like store. Framvingen er smalt trekantet og nokså spiss, og er ensfarget brungul med gulaktig behåring. Bakvingen er betydelig smalere enn framvingen. Gaffel 2, 3, 4 og 5 finnes i framvingen, gaffel 2, 3 og 5 i bakvingen. Diskcelle og mediancelle finnes i framvingen, men mangler i bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen er like lang som, eller noe kortere enn, framvingen. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første segment er litt kortere enn andre segment, andre segment litt kortere enn tredje, fjerde segment omtrent like langt som første segment, femte segment omtrent like langt som tredje og fjerde segment til sammen og artikulert. Skinneleggene har henholdsvis 2, 4 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Slekten kan kjennes igjen på de spisst trekantede, grågule til brungule framvingene. Flere andre norske vårfluearter ligner, men artene i slekten kan skilles fra aktuelle forvekslingsarter på kombinasjonen av sporeformel 2, 4, 4 og et ikke påfallende langt første antenneledd (tydelig kortere enn hodet). Arten ligner Tinodes waeneri, men har ikke mørke vingeribber. For sikker bestemmelse bør man undersøke genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestlig palearktisk utbredelse. Den er hovedsakelig funnet i Sentral-Europa nord til Danmark og Sør-Sverige.

Utbredelse i Norge

Arten ble påvist i Norge for første gang i 2018, da den ble funnet på flere lokaliteter i både Vestfold, Telemark og Agder. Alle funnene var av larver. Den har siden blitt påvist på flere lokaliteter i det samme området samt i Oslo. Arten har trolig spredd seg til Norge nokså nylig og later til å være i ferd med å etablere seg.

Lokalitet for Tinodes pallidulus ved Hellandselva i Holmestrand, Vestfold.

Levested og økologi

Arten lever i rennende vann. Larven konstruerer et fastsittende, rørformet skjulested av silke på steiner. Røret inkorporerer små mineralpartikler eller trefibere. Larven livnærer seg av strøfall og alger som den skraper fra overflaten av steiner.

Flygetid

I Norge er det så langt kun funnet larver. I Danmark er flygetiden fra slutten av juni til begynnelsen av august.

Lokalitet for Tinodes pallidulus ved Skoppum i Horten, Vestfold.

Referanser

Persson J og Wiberg-Larsen P (2020). First records of the species Tinodes pallidulus (McLachlan, 1878) in Norway (Trichoptera, Hydropsychoidea, Psychomyiidae). Norwegian Journal of Entomology 67 (2): 97-100.