Molanna angustata er en liten til middels stor vårflue med meget smale vinger. Arten finnes over det meste av landet, men er vanligst i indre og østlige strøk. Larven lever i bekker, elver, tjern og innsjøer, ofte på sandbunn. Den bygger et portabelt hus som er kjegleformet med brede, flate flanker.

Hann av Molanna angustata

Arten hviler ofte med vingene rullet rundt bakkroppen og med bakkroppen vinklet svakt ut fra underlaget.

Størrelse

Framvinge hann 9,5–14 mm, framvinge hunn 12–15 mm.

Kjennetegn

Molanna angustata er en liten til middels stor vårflue. Hunnen er noe større enn hannen. Framvingen er meget smal med avrundet spiss og er lyst gråbrun til gulbrun, vanligvis med lysere, gulbrune flekker. Arten hviler ofte med vingene krummet rundt bakkroppen og med bakkroppen vinklet litt skrått ut fra underlaget. Vingeribbene er sterkt modifiserte. Diskcelle og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet mangler punktøyne. Antennen er ganske kraftig, omtrent like lang som framvingen eller litt lengre. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn, og er kraftig og hårete. Første og andre segment er korte, tredje, fjerde og femte segment er lange, femte segment er ikke artikulert. Skinneleggene har henholdsvis 2, 4 og 4 sporer.

Hann av Molanna angustata

Gulbrun form.

Hode hos hann av Molanna angustata

Merk den mørke flekken på maxillepalpens første ledd. Denne mangler hos hannen av Molanna albicans.

Forvekslingsarter

Arten ligner meget på Molanna albicans, men kan skilles fra denne på utformingen av kjønnsorganene. Hannene kan også skilles ved at Molanna angustata har en markant mørk struktur på maxillepalpens første ledd. Molanna albicans mangler denne strukturen, men har til gjengjeld flere kraftige svarte torner på maxillepalpens andre og tredje ledd, som mangler hos Molanna angustata.

Totalutbredelse

Arten har palearktisk utbredelse. Den er utbredt i Nord- og Mellom-Europa.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet på Østlandet, Sørlandet, i Trøndelag og i Nord-Norge. Det er flest registreringer i indre/østlige strøk.

Lokalitet for Molanna angustata ved Hallingdalselve i Flå, Buskerud

Levested og økologi

Arten lever i bekker, elver, tjern og innsjøer, ofte på sandbunn. Larven bygger et portabelt hus av sandkorn som er kjegleformet med brede, flate flanker.

Flygetid

Fra begynnelsen av juni til midten av september.