Anabolia laevis er en middels stor vårflue med middels brede, nesten ensfarget brunlige framvinger med avrundet spiss. Arten er funnet i Innlandet, Trøndelag og Nordland. Larven lever i vann, elver og bekker. Den bygger et portabelt hus hovedsakelig av sandkorn.

Størrelse

Framvinge hann: 11,9–15,2 mm, framvinge hunn: 11,1–16,0 mm.

Kjennetegn

Anabolia laevis er en middels stor vårflue. Framvingen er middels bred med avrundet spiss, og er ensfarget brunlig, av og til med et par svake, lyse flekker. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er omtrent like lang som framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan forveksles med andre middels store Limnephilidae-arter med relativt brede, brune framvinger, spesielt Anabolia nervosa. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestpalearktisk utbredelse. Den finnes i Øst- og Nord-Europa, inkludert Norge, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten finnes spredt i Innlandet, Trøndelag og Nordland.

Levested og økologi

Arten lever både i vann, elver og bekker. Larven bygger et portabelt hus hovedsakelig av sandkorn. Femte larvestadium kan inkorporere lengre pinner i huset.

Flygetid

Fra august til begynnelsen av oktober.