Tinodes waeneri er en liten vårflue med smale, ensfarget gråbrune framvinger med mørkere ribber. Arten er utbredt i Sør-Norge og i Nordland. Larven lever i elver og på steinete strender i innsjøer hvor den konstruerer et fastsittende, rørformet skjulested av silke på steiner eller død ved.

Størrelse

Framvinge hann: 5,9–8,6 mm, framvinge hunn: 5,9–7,6 mm.

Kjennetegn

Tinodes waeneri er en liten vårflue. Hannen og hunnen er omtrent like store. Framvingen er smalt trekantet og nokså spiss, med gråbrun grunnfarge, lyst beige behåring og mørkere ribber. Bakvingen er betydelig smalere enn framvingen. Gaffel 2, 3, 4 og 5 finnes i framvingen, gaffel 2, 3 og 5 i bakvingen. Diskcelle og mediancelle finnes i framvingen men mangler i bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen er like lang som eller noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første segment er litt kortere enn andre segment, andre segment litt kortere enn tredje, fjerde segment omtrent like langt som første segment, femte segment omtrent like langt som tredje og fjerde segment til sammen og artikulert. Skinneleggene har henholdsvis 2, 4 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan kjennes igjen på de ensfarget gråbrune framvingene med mørke ribber. Flere andre norske vårfluearter ligner, men Tinodes waeneri kan skilles fra aktuelle forvekslingsarter på kombinasjonen av sporeformel 2, 4, 4 og et ikke påfallende langt første antenneledd (tydelig kortere enn hodet).

Totalutbredelse

Arten har en vestlig palearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt i Sør-Norge og i Nordland.

Lokalitet for Tinodes waeneri ved Trehørningen i Nordmarka i Oslo.

Levested og økologi

Arten lever i elver og på steinete strender i innsjøer. Larven konstruerer et fastsittende, rørformet skjulested av silke på steiner eller død ved. Røret inkorporerer meget små mineralpartikler eller trefibere. Larven livnærer seg av alger, spesielt diatomeer, som den skraper fra overflaten av steiner.

Flygetid

Slutten av juni til slutten av august.

Lokalitet for Tinodes waeneri på Risøya i Tvedestrand, Aust-Agder.