Cyrnus flavidus er en liten vårflue med smale, lyst grålige framvinger med gule flekker. Arten er funnet over det meste av landet. Larven lever i innsjøer, større dammer og sakteflytende elver. Den spinner et fastsittende traktformet fangstnett blant vannplanter.

Størrelse

Framvinge hann: 5,7–8,1 mm, framvinge hunn: 6,4–9,1 mm.

Kjennetegn

Cyrnus flavidus er en liten vårflue. Hunnen er litt større enn hannen. Framvingen er smal og enten lyst grålig med gule flekker eller overveiende gul. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 2, 3, 4 og 5 finnes i framvingen, gaffel 2 og 5 i bakvingen. Diskcelle og mediancelle finnes i framvingen men mangler i bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen er gjerne noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første og andre segment er meget korte, tredje segment omtrent dobbelt så langt som første og andre til sammen, fjerde segment omtrent halvparten så langt som tredje, femte segment noe lengre enn tredje segment og artikulert. Skinneleggene har henholdsvis 3, 4 og 4 sporer. Bakkroppen har et trådaktig filament på hver side av det femte bukleddet.

Forvekslingsarter

Familien kan kjennes igjen på det trådaktige filamentet på hver side av det femte bukleddet. Slekten kan skilles fra øvrige slekter i familien på kombinasjonen av gafler i fram- og bakvingen (2, 3, 4, 5 + 2, 5). Arten kan lett forveksles med andre arter i slekten, som Cyrnus crenaticornis og Cyrnus trimaculatus. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestlig palearktisk utbredelse. Den er utbredt i Nord- og Sentral-Europa.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet over det meste av landet.

Lokalitet for Cyrnus flavidus ved Båtskardvatnet i Grane, Nordland

Levested og økologi

Arten lever i innsjøer, større dammer og sakteflytende elver. Larven spinner et fastsittende traktformet fangstnett blant vannplanter. Fangstnettet ender i et rørformet skjulested hvor larven har tilhold.

Flygetid

Slutten av mai til begynnelsen av september.